Privacy Policy

English:

Data Protection

This Privacy Policy describes how and when I collect, use, and share information when you purchase an item from me, contact me, or otherwise use my services through shop.mojebags.cz or its related sites and services.

This Privacy Policy does not apply to the practices of third parties that I do not own or control.

Information I Collect

To fulfil your order, you must provide me with certain information, such as your name, email address, postal address, payment information, and the details of the product that you’re ordering. You may also choose to provide me with additional personal information (for a custom order, for example), if you contact me directly.

Why I Need Your Information and How I Use It

I rely on a number of legal bases to collect, use, and share your information, including:

 • as needed to provide my services, such as when I use your information to fulfil your order, to settle disputes, or to provide customer support;
  when you have provided your affirmative consent, which you may revoke at any time, such as by signing up for my mailing list;
 • if necessary to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchases if required by tax law;
 • and as necessary for the purpose of my legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests, such as providing and improving my services. I use your information to provide the services you requested and in my legitimate interest toimprove my services

Information Sharing and Disclosure

Information about my customers is important to my business. I share your personal information for very limited reasons and in limited circumstances, as follows:

Shoptet. I share information with Shoptet as necessary to provide you my services and comply with my obligations under Shoptet Terms of Use.
Service providers. I engage certain trusted third parties to perform functions and provide services to my shop, such as delivery companies. I will share your personal information with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services.
Compliance with laws. I may collect, use, retain, and share your information if I have a good faith belief that it is reasonably necessary to: (a) respond to legal process or to government requests; (b) enforce my agreements, terms and policies; (c) prevent, investigate, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of my customers, or others.

Data Retention

I retain your personal information only for as long as necessary to provide you with my services and as described in my Privacy Policy. However, I may also be required to retain this information to comply with my legal and regulatory obligations, to resolve disputes, and to enforce my agreements. I generally keep your data for the following time period: 4 years.

Your Rights

If you reside in certain territories, including the EU, you have a number of rights in relation to your personal information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in certain limited cases. I describe these rights below:

Access. You may have the right to access and receive a copy of the personal information I hold about you by contacting me using the contact information below.
Change, restrict, delete. You may also have rights to change, restrict my use of, or delete your personal information. Absent exceptional circumstances (like where I am required to store data for legal reasons) I will generally delete your personal information upon request.
Object. You can object to (i) my processing of some of your information based on my legitimate interests and (ii) receiving marketing messages from me after providing your express consent to receive them. In such cases, I will delete your personal information unless I have compelling and legitimate grounds to continue using that information or if it is needed for legal reasons.
Complain. If you reside in the EU and wish to raise a concern about my use of your information (and without prejudice to any other rights you may have), you have the right to do so with your local data protection authority.

How to Contact Me

For purposes of EU data protection law, I, Petra Holíková, am the data controller of your personal information. If you have any questions or concerns, you may contact me at petra.h.ph@gmail.com. Alternately, you may mail me at:

Petra Holíková, Palackého 684/13, Přerov 75002, The Czech Republic


 

Česky:

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petra Holíková, IČ 01691392, se sídlem Palackého 684/13, Přerov, 750 02 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: petra.h.ph@gmail.com, Petra Holíková, Palackého 684/13, Přerov, 750 02.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.